www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

We? przyk?ad z ?urawia, zakochaj si? w CZaPLi! (portal polsko-czeski)

Email Drukuj PDF

Ze wzgl?du na optymalizacj? bazy danych rejestracja nowych u?ytkowników odbywa si? obecnie tylko za naszym po?rednictwem. Osoby zainteresowane proszone s? o przes?anie informacji mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. (temat wiadomo?ci: "Rejestracja"). Powinna zawiera? proponowany login u?ytkownika oraz e-mail, na który prze?lemy has?o dost?pu. Osoby, maj?ce ju? dost?p do portalu, loguj? si? bez zmian. Przepraszamy za to utrudnienie i dzi?kujemy za wyrozumia?o??.

Portal CZaPLa, prowadzony przez Stowarzyszenie Transmise, by? obj?ty Honorowym Patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, Jana Pastwy, którego misja zako?czy?a si? 30 czerwca 2012 roku. Nowa Ambasador, Gra?yna Bernatowicz, równie? nam sprzyja. Autork? has?a promuj?cego portal jest Anna Urbanowicz.

Rozszyfrowa? agenta Rino

Email Drukuj PDF

Jesieni? cz?sto zadajemy sobie pytania: „co by tu zaplanowa? na wieczór? Gdzie i?? w tak? pogod??”. Jedn? z niezawodnych mo?liwo?ci pozostaje kino. Tym razem polecam podró? do ?wiata szpiegów z czasów zimnej wojny, czyli najnowsze dzie?o Jakuba Wagnera Rino – p?íb?h špiona.

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

Interesujesz si? losami czeskich w?adców? Jeste? wielbicielem ma?ych, ale uroczych miejscowo?ci, zw?aszcza o charakterze uzdrowiskowym? Planujesz jednodniow? wycieczk? w okolice Pragi? Je?li tak, musisz wybra? si? 50 km na wschód od stolicy Czech i zwiedzi? Podiebrady (Pod?brady) – miasto króla Jerzego.

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

Brakuje Wam mocnych wra?e?, a jednocze?nie t?sknicie za blisko?ci? przyrody? W centrum Pragi, na Holešovicach, czeka na Was jedno i drugie – tajemniczy ?wiat krokodyli oraz kajmanów, których przodkowie ?yli na kuli ziemskiej ju? 280 milionów lat temu.

WiÄ™cej…

Praskie winobrania

Email Drukuj PDF

Podobnie jak w antycznej Grecji ?wi?to Dionizosa wi?za?o si? z ta?cem oraz wypijanym w wielkiej ilo?ci winem, tak i dzisiejszym praskim winobraniom nie brakuje podobnych elementów rozpusty. W wielu miejscach Czech wyrastaj? wczesn? jesieni? ogromne stoiska, na których mo?na znale?? ró?ne wina, z bur?ákiem na czele, a tu? obok bogate programy rozrywkowe przeznaczone dla ca?ych rodzin. Do jakiej tradycji odwo?uj? si? organizatorzy tych wydarze??

WiÄ™cej…

Strona 1 z 8

You are here: Strona g?ówna