www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

We? przyk?ad z ?urawia, zakochaj si? w CZaPLi! (portal polsko-czeski)

Romantyczne w?drowanie

Email Drukuj PDF

Je?li kto? przebywa w Pradze na tyle d?ugo, ?e zna tu ju? sporo miejsc i ch?tnie wyrwa?by si? gdzie? za miasto, nie ma nad czym si? zastanawia?. Czas wyruszy? na jednodniow? wycieczk? romantycznym, skalistym kanionem nad We?taw?, w urokliwe i skrywaj?ce niejedn? tajemnic? miejsce o nazwie Svatojánské proudy.

WiÄ™cej…

Pu?apki j?zykowe

Email Drukuj PDF

To by?o gdzie? w drugim tygodniu pobytu w Pradze. Wchodz? do sklepu spo?ywczego i prosz? o bochenek chleba. Pani ?ci?ga pieczywo z pó?ki i podaje mi, równocze?nie wypowiadaj?c cen? – 10 K?.
– M?žete opakowa?? – pytam po czesku naj?adniej, jak umiem, w nadziei na torebk?.

WiÄ™cej…

Szcz??cie i cierpienie poprzez muzyk?

Email Drukuj PDF

Od 24 wrze?nia na ekranach czeskich kin mo?na zobaczy? najnowszy film francuskiego re?ysera, Xaviera Giannoliego. Przygotujcie si? i na ?miech, i na ?zy – to inspirowana autentyczn? postaci? historia wielkiej pasji, mi?o?ci do muzyki, a tak?e… „bosko fa?szywego g?osu”.

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

U wielu przyjezdnych (nigdy jednak u miejscowych) Brno mo?e wywo?ywa? wra?enie nudnego miasta, w którym nie wiadomo, co robi? z czasem wolnym. Wystarczy jednak rozejrze? si? porz?dnie wokó? siebie, aby zauwa?y?, ?e stolica Moraw otoczona jest zielonymi pagórkami, które oferuj? nieomal?e nieograniczon? mo?liwo?? pieszych i rowerowych wycieczek. Poni?ej propozycja jednej z nich.

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

S?ynna brama browarnicza w Pilznie stanowi przepustk? do ?wiata znanego na ca?ej kuli ziemskiej pilzne?skiego piwa. Po jej przekroczeniu naszym oczom ukazuje si? teren browaru Pilsner Urquel, który idealnie ??czy tradycj? z nowoczesno?ci?, oraz pokazuje wspó?czesn? produkcj? wy?mienitego piwa. Browar oraz muzeum browarnictwa w Pilznie to idealny pomys? na sp?dzenie weekendu poza Prag? i skosztowanie z?otego napoju prosto ze ?ród?a.

WiÄ™cej…

Strona 3 z 8

You are here: Strona g?ówna