www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

We? przyk?ad z ?urawia, zakochaj si? w CZaPLi! (portal polsko-czeski)

Jak si? bawi?, to tylko w Ostrawie!

Email Drukuj PDF

Macie ochot? przy okazji zwiedzania Republiki Czeskiej przenie?? si? na chwil? do czasów beztroskiego dzieci?stwa i poznawania ?wiata poprzez zabaw?? Chcecie ponownie spotka? si? z postaciami, które znacie z w?asnych najm?odszych lat i pozna? te, które wiernie towarzyszy?y innym? Muzeum Hra?ek w Ostrawie zaprasza Was serdecznie, niezale?nie od tego, czy sami jeste?cie dzie?mi, czy macie dzieci albo wnuki, czy po prostu temat zabawek budzi Wasze zainteresowanie.

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

Jednym z elementów czeskiej to?samo?ci narodowej jest husytyzm. Najwi?kszym, poza Prag?, o?rodkiem dzia?alno?ci husytów, zwanych bo?ymi bojownikami, by? Tábor – niewielka miejscowo?? na po?udniu Czech. Taboryci, radykalni zwolennicy my?li Jana Husa, ukszta?towali charakter i architektur? miasta oraz pozostawili trwa?y ?lad na kartach czeskiej historii.

WiÄ™cej…

Trasa turystyczna numer 1

Email Drukuj PDF

Národní muzeum – Václavské nám?stí – Na P?íkop? – Prašná brána – Obecní d?m – Celetná – Stavovské divadlo – Karolinum – Starom?stské nám?stí – Karlova – Karl?v most

Podró? nasz? zaczniemy od gmachu Muzeum Narodowego, wybudowanego w 1890 roku.

WiÄ™cej…

G?owa w g?ow? z... diab?em

Email Drukuj PDF

Posta? diab?a jako symbol z?a niezwykle silnie zakorzeni?a si? w kulturze europejskiej. Jego wizerunki zmienia?y si? w zale?no?ci od epoki czy koncepcji artystycznej twórcy. Czeski obraz w?adcy piekie? mo?na zobaczy? w ma?ej miejscowo?ci Želízy, nieopodal M?lnika. A jest to wyobra?enie nietypowe, bo znacznych rozmiarów i trójwymiarowe.

WiÄ™cej…

Open House

Email Drukuj PDF

Ka?dy, kto cho? troch? zna Prag?, przyzwyczai? si? do tego, ?e jest ona kojarzona z pi?knymi i zabytkowymi budowlami. Na pocztówkach ze stolicy Czech odnale?? mo?na Most Karola, Katedr? ?w. Wita czy Orloj. Jednak miasto zmienia si? nieustannie i powstaj? nowe projekty architektoniczne, dzi?ki którym w niektórych miejscach czujemy si? jak w nowoczesnej metropolii – pe?nej szk?a i stali. Czy to dobrze? Nie wiem, ale niew?tpliwie mamy do czynienia z symbolem wspó?czesno?ci.

WiÄ™cej…

Strona 6 z 8

You are here: Strona g?ówna