www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Ameryka, Ameryka...

Email Drukuj PDF

Chcieliby?cie wyskoczy? na jeden dzie? do Ameryki? A mo?e do Meksyku? ?aden problem! Wystarczy kupi? bilet na poci?g do Karlštejnu i wyruszy? ?ó?tym szlakiem do kanionów. My wysiedli?my wcze?niej, w Dob?ichovicach, aby zrobi? sobie d?u?sz? wycieczk? przez las.

102_velkaamerika2_m_mw

„Spacer” zaj?? nam w sumie oko?o 6 godzin, trasa z Karlštejnu b?dzie mniej wi?cej o po?ow? krótsza. Wi?ksza cz??? szlaku wiedzie przez pola, pagórki, lasy i zagajniki, wi?c koniecznie nale?y zabra? ze sob? aparat fotograficzny, bo widoki s? naprawd? warte uwiecznienia. Po drodze zatrzymali?my si? na obiedzie w Mo?inie, sk?d by?o ju? blisko do upragnionej Ameryki.

101_velkaamerika_m_mw

Velká i Malá Amerika to nieczynne obecnie kamienio?omy w ?eským krasie, pami?tka po ludziach, którzy w?a?nie tutaj ci??ko pracowali, wydobywaj?c wysokiej jako?ci wapie?. Nazwa wywodzi si? z podobie?stwa do kanionów Kolorado, cho? oczywi?cie czeskie „kaniony” to skala mikro w porównaniu z ameryka?skimi. Jednak widok, jaki roztacza si? po zdobyciu celu, w pe?ni wynagradza d?ug? w?drówk?. Szare ?ciany poprzecinane s? ?ó?tymi i pomara?czowymi bruzdami, w ska?ach wykuto niewielkie jaskinie, w których zamieszkuj? ptaki i nietoperze oraz wida? tunel, którym w latach dwudziestych przeje?d?a?y wózki, a nast?pnie – ju? w erze wi?kszej mechanizacji – ci??arówki. Wtedy te? nast?pi?o gwa?towne pog??bienie kamienio?omu: najwi?kszy ma d?ugo?? 800 metrów i g??boko?? 100 m. Na dnie znajduje si? niewielkie, acz g??bokie na 18 metrów, jeziorko zachwycaj?ce barwami, od jasnej zieleni przez szafir do granatu. Pono? mieszkaj? w nim i raki. Velká Amerika jest po??czona tunelami z Mexikiem, Kanad? i Mal? Amerik?. Id?c dalej ?ó?tym szlakiem, dotrzemy po kilku minutach do kolejnego kanionu, a po 1,5 kilometra ujrzymy jeszcze jeden. Wszystkich kamienio?omów jest wi?cej, acz nie s? tak popularne i znane jak „Ameryki”.

103_velkaamerika3_m_mw

Wst?p na teren kamienio?omów jest teoretycznie zakazany, ale w rzeczywisto?ci  prowadzi do nich szeroka droga, a miejsca, sk?d mo?na podziwia? ska?y, s? dobrze widoczne... Radzimy mimo wszystko uwa?a? na kraw?dzie urwiska i nie wychyla? si? zbytnio, by zobaczy?, co jest na dole. Lepiej poszuka? bardziej dogodnego miejsca – znajdziecie i takie, gdzie mo?na zej?? o kilka stopni w dó?. Co roku zdarzaj? si? wypadki ?miertelne; z tego powodu w?a?ciciel kamienio?omów zastanawia si?, jak zabezpieczy? stanowiska obserwacyjne, bo tablice i napisy z przestrogami jak wida? nie do ko?ca zdaj? egzamin. Podobno rozwa?a si? nawet wpuszczenie nied?wiedzi na teren kanionów. Pytanie tylko, czy nie stan? si? one dodatkow? atrakcj? dla turystów?