www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Praca

 

Czy cz?owiek MUSI pracowa?? Dobrze by by?o, ?eby nie musia?, ale CHCIA? i wstawa? z rado?ci? o siódmej rano, by jak na skrzyd?ach pobiec do swoich zada?...

 

Oczywi?cie, ?eby taki stan osi?gn??, nale?y zacz?? od nieco mniejszych kroków, czyli znalezienia pracy tu i teraz, w Pradze. Nie jest to zadanie tak ci??kie, jak mog?oby si? wydawa?, ale par? rad z naszej strony na pewno nie zaszkodzi. A poniewa? ka?dy medal ma dwie strony, zajmiemy si? te? sytuacj? cz?owieka, który prac? straci? lub sam z niej zrezygnowa? oraz spróbujemy wspólnie przebi? si? przez g?szcze prawne, czyli prawo pracy. Na deser za? zaproponujemy Wam opisywanie kuriozów czy absurdów, z którymi si? zetkn?li?cie w pracy.

 

Zapraszamy wi?c na ma?? wycieczk? szlakiem polskiego pracownika w Republice Czeskiej.

You are here: Porady Praca