www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Finanse

Cho? „pieni?dze szcz??cia nie daj?”, doprawdy trudno sobie wyobrazi? bez nich ?ycie. W tym miejscu najch?tniej zaj?liby?my si? poszukiwaniem skutecznych recept na ich pomno?enie, ale zanim to nast?pi musimy nasze ?rodki gdzie? zmagazynowa? (niekoniecznie w skarpecie albo pod materacem), zap?aci? od nich nale?n? cz??? czeskiemu b?d? polskiemu pa?stwu (dwie rzeczy bowiem w ?yciu s? pewne: ?mier? i podatki), nauczy? si? biegle przelicza? korony na z?otówki, posi??? umiej?tno?? wychodzenia z kantoru nieoskubanym oraz przyjrze? si? – przynajmniej troch? – rynkowi finansowemu w Czechach. Dopiero po przej?ciu tego etapu jeste?my w stanie zacz?? my?le? o obracaniu pieni?dzmi czy to w postaci inwestycji, czy kupna papierów warto?ciowych, obligacji itp., czy spekulacji na gie?dzie (czeska burza). Do tego b?dzie nam jeszcze potrzebna podstawowa znajomo?? prawa finansowego, ?eby?my znali ograniczenia systemowe i wiedzieli, których granic przekracza? nam nie wolno. Uzbrojeni w t? wiedz? ?mia?o mo?emy wkroczy? w sfer? finansów – wyj?tkowo wci?gaj?cy i uzale?niaj?cy hazard. A poniewa? „bez ryzyka nie ma geschäft”, jak mawiali starzy wyznawcy Moj?esza, wi?c... zaczynamy!

 

  • Banki ( 1 ArtykuĹ‚ )
You are here: Porady Finanse