www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Mieszkania

 

Ka?dy, kto próbuje ?ycia w nowym miejscu, musi upora? si? z jednym z podstawowych problemów, czyli zada? sobie pytanie - gdzie mieszka??

 

Jad?c do Czech, nie musimy „zaklepywa?” z góry mieszkania, ale warto mie? jakie? rozeznanie w krótkoterminowych, w miar? tanich, mo?liwo?ciach noclegu, gdyby nie uda?o si? znale?? lokum w ci?gu pierwszego tygodnia pobytu. Dlatego  mo?na jeszcze przed wyjazdem zapozna? si? z takimi stronami, jak: www.bezrealitky.cz, www.reality.cz, www.spolubydlici.cz lub www.espolubydleni.cz.

 

Je?li wyje?d?acie do pracy za granic?, raczej nie nastawiacie si? na kupowanie w?asnego mieszkania. Najcz??ciej jedzie si? przecie? na kilka miesi?cy, co najwy?ej kilka lat. Inn? sytuacj? mamy, gdy wyje?d?a si? „na sta?e” i Prag? traktuje jako miejsce docelowe – w tym przypadku wiadome jest, ?e chce si? p?aci? „na swoje”, a nie komu? za wynajem.W tym miejscu przybli?ymy Wam zwi?zane z mieszkaniami mo?liwo?ci, trudno?ci i sytuacje, z którymi mo?na si? zetkn?? w Pradze i ca?ej Republice Czeskiej.

 

Je?eli spotka?o Was co?, co mo?e pomóc osobom, które w?a?nie szukaj? mieszkania w Czechach – piszcie na adres redakcji. Cenne uwagi dotycz?ce wyboru lokalizacji, kruczków prawnych w umowach czy po prostu w?asnych do?wiadcze? b?d? bardzo mile widziane!

You are here: Porady Mieszkania