www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

S?u?ba zdrowia

 

W Polsce samo wypowiadanie s?ów „s?u?ba zdrowia”, zw?aszcza w kontek?cie w?asnej choroby, powoduje przyspieszone bicie serca i skoki ci?nienia, a na has?o „szpital” czy „karetka pogotowia” zareagowa? mo?na p?kni?ciem wrzodów dwunastnicy.

 

121_ambu

 

Co wi?cej, wydawa? by si? mog?o, ?e niewydolno?? systemu opieki zdrowotnej powinna by? wspóln?, immanentn? cech? wszystkich krajów postkomunistycznych. Przyk?ad Czech pokazuje jednak, ?e mo?na, przy pomocy wprowadzania drobnych regulacji prawnych, nieco dol? pacjentów (i samych lekarzy) poprawi?. Nie oznacza to, oczywi?cie, ?e pobyt w czeskim szpitalu czy wizyta w przychodni (nazywanej tu dla zmy?ki poliklinik?) jest wydarzeniem porównywalnym z wyjazdem na Seszele, ale na pewno poziom tutejszej s?u?by zdrowia jest wy?szy od polskiego.

 

120_ambu

 

Niestety, same informacje o jej funkcjonowaniu s? do?? zagmatwane i s?abo dost?pne, wi?c w miar? mo?liwo?ci b?dziemy starali si? wyja?nia? wszelkie zawi?o?ci. Zajmiemy si? tak?e konsekwencjami choroby, czyli niezdolno?ci? do pracy oraz bardzo istotn? kwesti? ubezpiecze? zdrowotnych.

 

Zach?camy do zapoznania si? z tym dzia?em i zagl?dania do niego w razie potrzeby, co – rzecz jasna – nie zmienia faktu, ?e wszystkim naszym czytelnikom ?yczymy du?o zdrowia!

 

You are here: Porady S?u?ba zdrowia