www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Dzieci

á

Wszyscy wiemy, ?e dzieci s? najwi?ksz? rado?ci? rodzicˇw, ich nadziej? i szcz??ciem. To taki nasz skarb narodowy. Dlatego Polacy wyje?d?aj?cy za granic? coraz cz??ciej zabieraj? swoje pociechy ze sob?. Cz?sto taka decyzja podejmowana jest z ci??kim sercem, bo przecie? zabranie dziecka z jego ?rodowiska jest dla niego du?ym prze?yciem. Z drugiej strony, plusy rozwoju w mi?dzynarodowym otoczeniu, poznawanie innej kultury i j?zyka, a nawet zdobycie wykszta?cenia w innym kraju, s? nieocenione. Dzieci przyzwyczajaj? si? niezwykle szybko do nowych warunkˇw. Poni?sze artyku?y rzuc? troch? ?wiat?a na mo?liwo?ci kszta?cenia naszych pociech w Republice Czeskiej.

You are here: Porady Dzieci