www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Kultura

 

B??dz?c po secesyjnej Pradze, odwiedzaj?c przesi?kni?te zapachem piwa i papierosów knajpki, przechodz?c obok dostojnych, XIX-wiecznych kamienic, mijaj?c szerokie place i modernistyczne budynki, nie sposób nie zatrzyma? si? te? nad czym?, co cho? na pierwszy rzut oka ukryte, stanowi rdze? ka?dego narodu – nad jego kultur?. Poj?cie szerokie strasznie, wiemy, ale b?dziemy si? tu starali zaw?zi? je do kultury niematerialnej, a konkretnie sztuki i po prostu przedstawi? to, co naszym (subiektywnym, jedynym i niepowtarzalnym!) zdaniem jest warte obejrzenia czy pos?uchania w Pradze. A je?li Wam przyjdzie do g?owy wydarzenie, które uznacie za istotne, a o którym w naszym portalu informacji zabraknie, napiszcie do nas i Wasz tekst tak?e pojawi si? na tych stronach. A teraz do rzeczy...

 

Dzia? kultury podzielony jest na pi?? cz??ci: filmy, koncerty, spektakle, wystawy oraz polska prasa i ksi??ki. Na pocz?tku ka?dej z nich znajdzie si? opis ogólny, a nast?pnie mo?na si? przenie?? do okienka z zapowiedziami, recenzjami, rekomendacjami lub informacjami dodatkowymi. Wydarzenia kulturalne w Pradze s? tak bogate i ró?norodne, ?e ka?dy znajdzie tam co? dla siebie. Mieszka?cy stolicy Czech t?umnie bior? udzia? w pokazach filmowych, ucz?szczaj? do teatrów, na koncerty czy do galerii, wi?c oferta kulturalna jest w tym mie?cie wyj?tkowo szeroka. Wiele imprez adresowanych jest g?ównie do turystów, co powoduje, ?e najwi?cej dzieje si? od maja do pa?dziernika, ale za to jesieni? czy wiosn? sporo jest wydarze? kameralnych, mniej mainstreamowych, a wcale nie ust?puj?cych jako?ci? tym „sezonowym”.

You are here: Kultura