www.czapla.cz

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Filmy

Jak wszyscy dobrze wiemy, kino czeskie nie jest z?e, cho? od kilku lat s?yszy si? tu narzekania na jego s?abn?c? form?. Ulubione tematy twórcy czerpi? wprost z dnia codziennego, filmy s? raczej zabawne ni? powa?ne, a monta?, o?wietlenie, d?wi?k i inne sprawy techniki filmowej oraz gra aktorska mieszcz? si? w granicach poprawno?ci, cho? rzadko ponad ni? wyrastaj?. Kino czeskie jest dobre na rozwianie smutków i popraw? nastroju, natomiast niezbyt cz?sto si?ga po trudniejsze tematy i zach?ca do refleksji. Do grona najwybitniejszych re?yserów nale?? Petr Zelenka, Jan Sv?rįk, Jan H?ebejk oraz Filip Ren?, za? aktorzy to Karel Roden, Anna Geislerovį, Ivan Trojan czy Pavel Liška.


 

Czeska produkcja filmowa to oko?o 40 pe?nometra?owych, fabularnych filmów rocznie, pokazywanych zarówno w Multipleksach, zrzeszonych w dwie du?e sieci (Palace Cinemas i Village Cinemas) oraz w ma?ych, bardzo sympatycznych kinach studyjnych z w?asnymi kawiarenkami, np. Aero, Sv?tozor, Bio Oko czy Mat. Bilety kosztuj? od 90 do 170 koron za seans, w wi?kszo?ci kin mo?na rezerwowa? je telefoniczne lub przez Internet. Polecamy tak?e praskie festiwale filmowe, w tym najs?ynniejszy FebioFest, odbywaj?cy si? na prze?omie marca i kwietnia, a tak?e liczne mniejsze imprezy filmowe, np. przegl?dy filmów z danych krajów czy festiwale kina amatorskiego.

 • Kalendarz w d?o? ( 21 artykuÅ‚Ć³w )

  Zapowiedzi kinowe, premiery

 • Sedno sprawy ( 9 artykuÅ‚Ć³w )

  Recenzje, omówienia tytu?ów

 • Z czystym sumieniem ( 8 artykuÅ‚Ć³w )

  Polecane obrazy, nasze typy

 • ( 8 artykuÅ‚Ć³w )

  Opisy kierunków i stylów filmowych, kin, wywiady, sylwetki ludzi kina

You are here: Kultura Filmy