www.czapla.cz

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Spektakle

W Pradze dzia?a ponad 60 teatrów, w tym dwie sceny operowe (Stįtnķ opera i Nįrodnķ divadlo), par? musicalowych (m. in. Hybernia, Hudebnķ divadlo Karlķn, Divadlo Kalich), impresaryjne (Divadlo Archa), teatr ta?ca (Divadlo Ponec) oraz tzw. black light theatre (po zaciemnionej scenie chodz? ubrani na czarno aktorzy, którzy sami b?d?c niewidoczni, poruszaj? pod?wietlonymi rekwizytami).

 

084_narodni21_0220_m_fk

 

Wi?kszo?? teatrów prezentuje utwory komediowe lub inscenizuje sztuki w sposób komiczny, do bardziej awangardowych scen zaliczy? mo?na Stavovské Divadlo, Divadlo Komedie (na przekór nazwie!) oraz niektóre spektakle w Dejvickim Divadle (warto przy okazji nadmieni?, ?e w teatrze tym re?yseruje Petr Zelenka). Przeci?tny Czech chodzi do teatru raz/dwa razy w miesi?cu, st?d przedstawienia musz? mie? charakter raczej lekki, a przede wszystkim egalitarny. Praski repertuar teatralny nie ma autorów ulubionych, cho? preferowani s? dramaturdzy czescy, a tak?e klasycy, jak Szekspir czy Molier. Do cech charakterystycznych sceny czeskiej zaliczy? mo?na pomys? adaptacji dzie? filmowych, np. Almodóvara, Kaurismakiego itd. Poziom aktorski, w przeciwie?stwie do re?yserskiego, jest do?? wysoki.

 

Ceny biletów na standardowe przedstawienia wahaj? si? od 150 do 500 koron, nale?y je rezerwowa? z du?ym wyprzedzeniem, cz?sto nawet miesi?cznym, gdy? frekwencja w teatrach jest bardzo wysoka. Po spektaklu przyj?tym zwyczajem jest zej?cie do kawiarni teatralnej na lampk? wina czy kaw?. Cz?sto mo?na tam spotka? tak?e aktorów, bior?cych udzia? w przedstawieniu.

 • Kalendarz w d?o? ( 23 artykuÅ‚Ć³w )

  Zapowiedzi i premiery teatralne

 • Sedno sprawy ( 24 artykuÅ‚Ć³w )

  Recenzje przedstawie?, wydarze? w teatrze

 • Z czystym sumieniem ( 6 artykuÅ‚Ć³w )

  Rekomendowane przez nas przedstawienia, festiwale teatralne

 • ( 6 artykuÅ‚Ć³w )

  Historia teatru, sylwetki ludzi sceny, wywiady z re?yserami i aktorami, opisy teatrów

You are here: Kultura Spektakle