www.czapla.cz

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Wystawy

 

Mi?o?nicy malarstwa, rze?by, grafiki, fotografii czy instalacji maj? w Pradze wiele miejsc do odwiedzenia. W mie?cie dzia?a ok. 20 muzeów i blisko 80 galerii, oprócz tego wystawy odbywaj? si? cz?sto w przestrzeniach nietradycyjnych, np. kawiarniach czy zrujnowanych fabrykach. Szczególnym zainteresowaniem cieszy si? fotografia – i nic dziwnego, wszak to z Pragi pochodzi Josef Sudek, Jan Saudek czy inni klasycy gatunku. Zdj?cia mo?na ogl?da? m. in. w galeriach Langhans, Josefa Sudka, Leica i Louvre, ale tak?e organizowane s? pokazy fotografii w „normalnych” przestrzeniach wystawienniczych.

 

                                                 190_0659

Wernisa?e odbywaj? si? w Pradze bardzo cz?sto, zainteresowanie nimi i frekwencja na wystawach s? zawsze bardzo wysokie (t? ostatni? cz??ciowo zapewniaj? tury?ci). Jedynym mankamentem dzia?alno?ci wystawienniczej jest fakt, ?e stosunkowo ma?o pokazuje si? dzie? zagranicznych – z wyj?tkiem Galerii Rudolfinum czy Centrum Sou?asného Um?nķ DOX, wi?kszo?? miejsc koncentruje si? na pokazywaniu dzie? artystów czeskich lub w jaki? sposób z Czechami zwi?zanych.

 

Ceny biletów wst?pu do muzeów czy galerii nie s? zbyt wygórowane, wy??czywszy typowe wystawy dla turystów (czyli np. od bodaj 7 lat na Starom?stskim nįm?stķ króluje Salvador Dali!). Przeci?tny koszt biletu to wydatek rz?du 50-120 koron, studenci i seniorzy (za okazaniem czeskiej legitymacji) maj? zni?ki. Sale wystawowe na ogó? s? w ?wietnym stanie, ekspozycje dobrze zaplanowane i o?wietlone, a wszystkie wi?ksze wystawy maj? cz?sto opisy w j?zyku angielskim.

 • Kalendarz w d?o? ( 15 artykuÅ‚Ć³w )

  Zapowiedzi wystaw malarskich i fotograficznych, wernisa?e

 • Sedno sprawy ( 11 artykuÅ‚Ć³w )

  Recenzje i opisy wystaw, cyklów wystawienniczych, konkursów

 • Z czystym sumieniem ( 11 artykuÅ‚Ć³w )

  Warto obejrze? w muzeum / galerii

 • ( 5 artykuÅ‚Ć³w )

  Opisy galerii, muzeów, alternatywnych miejsc prezentacji dzie? sztuki, sylwetki i wywiady z artystami

You are here: Kultura Wystawy