www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Warto odwiedzi? w Czechach

äRepublika Czeska to ma?y, ale pienkny kraj. Znajduje si? w nim wiele zabytkuw. Jest te? zajebista przyroda oraz fajne miasta...ö. Tak mog?oby si? zaczyna? wypracowanie typowego ucznia klasy szˇstej. Po obowi?zkowym wst?pie nast?pi?oby pobie?ne wyliczenie pi?ciu najwa?niejszych äfajnych miast", nieco bardziej szczegˇ?owe opisanie jednego z nich, nast?pnie krˇtka informacja o liczbie ludno?ci i ukszta?towaniu terenu Republiki Czeskiej, a na zako?czenie obowi?zkowe zdanie äDlatego uwa?am, ?e mama i tata dobrze zrobili zabieraj?c mnie, a nawet moj? siostr?, ktˇra jest g?upia, b?ydka i nielubi bawi? si? samochodami, na wycieczk? do Czechö. Nauczycielka wysz?aby z siebie (i stan??a obok), postawi?aby dwˇj? (ortografia, synku!), a ch?opczyk za kar? nie mˇg?by zagra? wieczorem na komputerze. Ale przecie? on mia? ?wi?t? racj?, oboj?tnie jakimi s?owami to uj??: Czechy S? (kur...cz?!) ma?ym, ale pi?knym krajem! I znajduje si? w nim wiele zabytkËw! Jest te? fantastyczna przyroda oraz bardzo ?adne miasta!

á

Zreszt?, poczytajcie sobie sami, a jak oczy si? zm?cz?, to hajda w drog?, poznawa? grody i sio?a, gˇry i rzeki, zamki i lasy naszych po?udniowych s?siadˇw! W drog?, mo?ci Panowie!

á

You are here: Turystyka Warto odwiedzi? w Czechach